Фахові видання з публічного управління та адміністрування

Вісник Національної академії державного управління при  Президентові України Національна академія державного управління при Президентові України

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління Вестник Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Государственное управление Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Public Administration Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий вісник: Державне управління Научный вестник: государственное управление Scientific Herald: Public Administration Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, ПАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Актуальні проблеми державного управління Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Літопис Волині Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Customs Scientific Journal Університет митної справи та фінансів

Інвестиції: практика та досвід Чорноморський державний університет імені Петра Могили, ТОВ «ДКС Центр»

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, серія «Публічне управління та адміністрування» Scientific notes of Taurida National V.I. Vernadsky University series «Public Administration» Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

Ефективність державного управління  Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Право та державне управління Класичний приватний університет