To help the authors

Ці рекомендації допоможуть знайти відповіді на актуальні питання з підготовки та представлення наукових статей.